Veel mensen ontwikkelen in hun werk standaardoplossingen die vaak voor hen werken. Helaas betekent vaak niet altijd en dat houdt in dat je dan ook op problemen kunt stuiten. Soms kun je dit ervaren alsof je vastgeroest zit in je ontwikkelde oplossingsstrategieën. De loopbaancoach in Den Haag kan je helpen om uit dit patroon te komen, zodat je weer een frisse kijk kan ontwikkelen. Om dit patroon te doorbreken zal je loopbaancoach je vragen te reflecteren op een gebeurtenis in je werk waarbij je je standaardoplossing hebt gebruikt en hier geen goed gevoel over had.

Dit reflectieproces kan er op de volgende manier, in een gesprek met je loopbaancoach, uitzien:

  1. Je vertelt eerst hoe de gebeurtenis verliep, hoe handelde jij en hoe hierop werd gereageerd.
  2. Hierna zal de coach je vragen hoe jij terugkijkt op deze gebeurtenis, door deze vraag richten jij en de coach de aandacht op wat cruciaal is in jouw gedrag.
  3. Hierna ga je samen met je coach brainstormen over mogelijke alternatieven voor jouw gedrag.
  4. Daarna helpt de coach je een keuze te maken uit deze mogelijkheden.
  5. Ten slotte zal de coach je vragen dit uit te proberen.

Uiteindelijk zal je dit experiment gaan evalueren met je loopbaancoach in Den Haag. Hoe is het gegaan? Wat ging goed? Wat kon beter? Waardoor kwam dat? Door te reflecteren op je eigen handelen, kun je leren van je eigen ervaringen en gericht werken aan verbeteringen.

Wil jij je verder ontwikkelen in je werk en heb je het gevoel alsof je vast zit in je eigen oplossingsstrategie?

Kijk in de agenda en plan direct een gratis oriëntatiegesprek »